Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992
ArchitecturalVolumes Bieżące informacje
PL PL

Bieżące informacje

Call for papers - Architectural Volumes 02

Architecture as Cultural Heritage
Architektura jako dziedzictwo kulturowe

Oddziaływanie architektury na środowisko w istotny sposób wpływa na utrwalanie w ludzkiej świadomości istoty obiektów i kompozycji przestrzennych. Architektura jest nie tylko elementem dziedzictwa kulturowego, ale także współkreującą siłę, mającą wpływ na budowanie ludzkiej percepcji, ludzkiej wrażliwości, zarówno w indywidualnym jak i zbiorowym ujęciu.


W drugim numerze Architectural Volumes zatytułowanym Architektura jako dziedzictwo kulturowe autorzy podejmą próbę wielorakiego spojrzenia na problem relacji między architekturą a kulturą. Zadane zostaną pytania: czy architektura formuje dziedzictwo kulturowe przez obiekt funkcjonujący materialnie, czy już przez samą ideę?, co decyduje, że architektura w sposób nagły lub ewolucyjny staje się wartościowym elementem dziedzictwa? kiedy jest wartością w przestrzeni, a kiedy jedynie zapowiedzią jej nadejścia? kiedy architektura tworzy przyczynek do kreowania przyszłości, a kiedy historia odtwarza przeszłość rekonstruując architekturę w naszej wyobraźni (i czy to te¿ jest architektura)?


Propozycje artykułów zbierane będą od 15 sierpnia 2010 roku do 15 grudnia 2010 roku. Pełne artykuły, zarówno zamawiane, jak i te nadesłane, po ich zakwalifikowaniu, spływać powinny do redakcji do dnia 28 lutego 2011 roku w wersji dwujęzycznej (dla materiałów zamawianych redakcja umożliwia wsparcie dla tłumaczenia na drugi język; pozostali autorzy winni uwzględnić pełne koszty tłumaczenia we własnym zakresie).

Nadsyłane materiały muszą spełniać standardy określone przez redakcję i dostępne na stronie www.archivol.pl, dla abstraktu i dla pełnego tekstu odpowiednio. Uwagi recenzenta przekazywane będą w terminie 6-7 tygodni od nadesłanie kompletnego materiału. Ostateczny tekst należy nadesłać do 15 maja 2011 roku.


Przy założeniu, że autorzy zachowają sposób przygotowania materiału oraz termin dostarczenia kompletnych materiałów publikacyjnych, wydanie drugiego numeru Architectural Volumes nastąpi do końca września 2011 roku, początku października 2011 roku.


Call for papers - Architectural Volumes 03


Design of Analog / Virtual Space
Projektowanie przestrzeni analogowej / wirtualnej

Obserwacja aktualnych tendencji architektonicznych pokazuje szczególną stratyfikację działań kreacyjnych. Zdaje się, że już dawno proces projektowy przestał być jedynie działaniem koncentrującym się na kreacji przestrzeni w jej indywidualnej relacji, kontekście. Wątek twórczy pozostający w ścisłej relacji do otoczenia ustąpił wielorakiemu postrzeganiu roli architekta. Projektowanie rzadko staje się egzemplifikacją działań ukierunkowanych na analizę i intelektualną kontemplację sytuacji przestrzennej, częściej mieszcząc się, pośród różnorodnych implementacji, w kategorii zbliżonej do rozwiązywania problemu inżynierskiego (dla wielu projektów wypełniających przestrzeń uwarunkowanych przede wszystkim na kwestie ekonomiczne) bądź w kategorii giełdy idei, odwołującej się do poruszanej wyobraźnią woli przesuwania granic tego, co w projektowaniu (częściej, niż budowaniu) możliwe. Odpowiedź, w jakiej mierze technologie informatyczne ułatwiające operowanie niematerialnym, są za to odpowiedzialne i czy należy w tym upatrywać zubożenia czy wzbogacenia jakościowego powstających w ten sposób działań w środowisku, nie jest łatwa, niemniej warta podjęcia prób jej udzielenia.


W trzecim numerze Architectural Volumes zatytułowanym Projektowanie przestrzeni analogowej / wirtualnej autorzy podejmą próbę wielorakiego spojrzenia na problem relacji między rzeczywistością a wirtualnością architektury. Gdzie są granice racjonalnej eksploracji w projektowaniu, a gdzie zaczyna się sztuka stanowiąca intrygujące ćwiczenie mentalne, ale pozbawiona odpowiedzialności za środowisko? Jak technologie informatyczne przekształciły twórczość, wykonywanie zawodu, wreszcie samo dzieło? W jaki sposób radzić sobie z opieką nad wartościami przestrzennymi w tej nowej sytuacji?


Propozycje artykułów zbierane będą od 15 listopada 2010 roku do 15 marca 2011 roku. Pełne artykuły, zarówno zamawiane, jak i te nadesłane, po ich zakwalifikowaniu, spływać powinny do redakcji do dnia 30 września 2011 roku w wersji dwujęzycznej (dla materiałów zamawianych redakcja umożliwia wsparcie dla tłumaczenia na drugi język; pozostali autorzy winni uwzględnić pełne koszty tłumaczenia we własnym zakresie). Nadsyłane materiały muszą spełniać standardy określone przez redakcję i dostępne na stronie www.archivol.pl, dla abstraktu i dla pełnego tekstu odpowiednio.

Uwagi recenzenta przekazywane będą w terminie 6-7 tygodni od nadesłanie kompletnego materiału. Ostateczny tekst należy nadesłać do 15 stycznia 2012 roku.
Przy założeniu, że autorzy zachowają sposób przygotowania materiału oraz termin dostarczenia kompletnych materiałów publikacyjnych, wydanie drugiego numeru Architectural Volumes nastąpi do końca maja 2012 roku, początku czerwca 2012 roku.