Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992
ArchitecturalVolumes Idea, cele & zakres
PL PL

Idea, cele & zakres

Architectural Volumes to inicjatywa wydawnicza koncentrująca się na stworzeniu interdyscyplinarnej platformy wymiany wiedzy teoretycznej i doświadczeń praktycznych, zagadnień o charakterze naukowym i zawodowym, wszystkich kwestii problemowych, które dotyczą przestrzeni, środowiska, człowieka ze szczególnym uwzględnieniem roli architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego.

Źródłem inicjatywy jest chęć znacznej intensyfikacji wymiany wiedzy, opinii, spostrzeżeń z zakresu dyscyplin zajmujących się przestrzenią, a architekturą w szczególności, pomiędzy akademickimi gremiami pochodzącymi z różnych krajów, ale i pomiędzy reprezentantami zróżnicowanych dziedzin naukowych, wzbogacających wiedzę o środowisku, w jakim architektura powstaje i na jakie architektura oddziałuje.

Architectural Volumes mają za zadanie udostępnić łamy dla prowadzenia tematycznie ukierunkowanego dyskursu, ale ze świadomym dopuszczeniem wielogłosu, omawiania motywu przewodniego w autorski sposób, bez reżimu prowadzenia dyskusji wprost. Oferują miejsce zarówno do konfrontowania argumentów, prowadzenia polemiki ze zjawiskami dostrzeganymi w obrębie dyscypliny, bądź też pomiędzy systemami poglądów prezentowanymi przez poszczególnych autorów, a także do kreowania fragmentów szerokiej panoramy, diagnozowania zjawisk i dopełniania obrazu architektury widzianego nieraz przez pryzmat odrębnych, zdawałoby się odległych pól zainteresowań. Rocznik, jakim w chwili obecnej jest czasopismo, daje równocześnie okazję do porównywania sposobu, w jaki architektura jest postrzegana w odmiennych kręgach kulturowych.

Nade wszystko Architectural Volumes mają poszerzać dostępną obecnie sferę refleksji nad architekturą, jakością życia człowieka w środowisku zbudowanym, nad mechanizmami ingerowania w przestrzeń oraz warsztatem architekta i planisty.

Komitet Naukowy czasopisma, złożony z międzynarodowego grona uznanych specjalistów, zapewni odpowiedni poziom merytoryczny i wpłynie na jakość prezentowanych prac. Czasopismo zawiera materiały zamawiane oraz wyselekcjonowane materiały nadsyłane. Czasopismo nie jest jednakże jedynym przedsięwzięciem wydawniczym planowanym przez zespół redakcyjny i Komitet Naukowy. Obok realizacji misji podstawowej, ucieleśnianej przez rocznik, w planach jest ustanowienie serii monografii – Architectural Volumes – Monographies, a także wydawania specjalnych, okolicznościowych wydań, omawiających problematykę projektowania przestrzeni i jej badania. W porozumieniu ze środowiskiem zawodowym planuje się również realizację serii wydawnictw analizujących działalność wybranych, wyróżniających się zespołów projektowych, których autorskie dokonania stanowią istotny dorobek dla teorii i praktyki architektury i urbanistyki – Architectural Volumes – Practices.